(c) Sortland Automasjon Hordaland / Bergen Sentrum - Bergenhus (120B) 979 980 140

NSI Svein Hatvik AS

Trykk for flere Autoriserte Elektroinstallatører
Elektrobasen tilbyr NSI Svein Hatvik AS å presentere seg her.

Ta kontakt med Elektrobasen om informasjonen her
inneholder feil, eller om du har tilleggsopplysninger.


finn mer i dette området
Sertifikater/Godkjenninger:
Trykk for flere Autoriserte Elektroinstallatører Autorisert Elektroinstallatør
Trykk for flere Autoriserte Radioinstallatører (RIA) Autorisert Radio inst. RIA
Trykk for flere Autoriserte Radioforhandlere (RFA) Aut. Radioforhandler RFA
Trykk for flere Godkjente opplæringsbedrifter for Elektriker Gr L Godkjent lærebedrift (Gr L)
Postadresse:
NSI Svein Hatvik AS
Asbjørn Hestnes
Pb 2742 Møhlenpris
5836 BERGEN
Besøksadresse:
Thormøhlens gate 49, Bergen
Møhlenpris/ Marineholmen

North Sea Innovation Svein Hatvik

GPS:

se også: Google Maps
Telefon og Internett:



Internett www.sveinhatvik.no/
ePost
Vi er medlem av:
Trykk for flere Medlemsbedrifter Nelfo Nelfo
logo utskrift av siden [<< tilbake] [Elektro firma: Bergen Sentrum - Bergenhus] -Reiselivsbasen
© S-A.no - Elektrobasen

These pages uses Cascading Style Sheets (CSS) for text formating,
it seems like your browser does not support CSS. Please upgrade !